Tag Archives: sate

Comune si sate din judetul Bacau

Judeţul Bacău este situat în regiunea Moldova din România. Are o suprafaţă de 6.603 km², iar reședinţa este municipiul Bacău. Principalele cursuri de apă: Siret, Bistrița, Trotuș, Tazlău, Berheci, Zeletin.

Oraşe

 • Bacău (reședința județului)
 • Moinești
 • Onești
 • Buhuși
 • Comănești
 • Dărmănești
 • Slănic Moldova
 • Târgu Ocna

Comune

 • Agăș
 • Ardeoani
 • Asău
 • Balcani
 • Berești-Bistrița
 • Berești-Tazlău
 • Berzunți
 • Bârsănești
 • Blăgești
 • Bogdănești
 • Brusturoasa
 • Buciumi
 • Buhoci
 • Cașin
 • Căiuți
 • Cleja
 • Colonești
 • Corbasca
 • Coțofănești
 • Dămienești
 • Dealu Morii
 • Dofteana
 • Faraoani
 • Filipeni
 • Filipești
 • Găiceana
 • Ghimeș-Făget
 • Gioseni
 • Gârleni
 • Glăvănești
 • Gura Văii
 • Helegiu
 • Hemeiuș
 • Huruiești
 • Horgești
 • Itești
 • Izvoru Berheciului
 • Letea Veche
 • Lipova
 • Livezi
 • Luizi-Călugăra
 • Măgirești
 • Măgura
 • Mănăstirea Cașin
 • Mărgineni
 • Motoșeni
 • Negri
 • Nicolae Bălcescu
 • Odobești
 • Oituz
 • Oncești
 • Orbeni
 • Palanca
 • Parava
 • Parincea
 • Pâncești
 • Pârgărești
 • Pârjol
 • Plopana
 • Podu Turcului
 • Poduri
 • Prăjești
 • Racova
 • Răcăciuni
 • Răchitoasa
 • Roșiori
 • Sascut
 • Sănduleni
 • Sărata
 • Săucești
 • Scorțeni
 • Secuieni
 • Solonț
 • Stănișești
 • Strugari
 • Ștefan cel Mare
 • Tamași
 • Tătărăști
 • Târgu Trotuș
 • Traian
 • Ungureni
 • Urechești
 • Valea Seacă
 • Vultureni
 • Zemeș

Comune/Sate din judeţul Bacău

 • Agăș – Cotumba, Beleghet, Diaconești, Preluci, Goioasa, Coșnea, Sulța.
 • Ardeoani – Leontineşti
 • Asău, Apa Asau, Paltinis, Straja, Ciobanus, Lunca Asau
 • Balcani Frumoasa, Ludaşi şi Schitu Frumoasa
 • Berești-Bistrița, Brad, Climeşti şi Pădureni.
 • Berești-Tazlău, Boşoteni, Enăcheşti, Prisaca, Româneşti, Tescani şi Turluianu.
 • Berzunți, Buda şi Dragomir
 • Bârsănești, Albele, Brăteşti şi Caraclău
 • Blăgești, Buda, Poiana Negustorului, Ţârdenii Mari şi Valea lui Ion
 • Bogdănești, Filipeşti
 • Brusturoasa, Buruieniş, Buruienişu de Sus, Camenca, Cuchiniş şi Hângăneşti
 • Buciumi, Răcăuţi
 • Buhoci, Bijghir, Buhocel, Coteni şi Dospineşti
 • Cașin, Curiţa
 • Căiuți, Blidari, Boiştea, Floreşti, Heltiu, Mărceşti, Popeni, Pralea şi Vrânceni.
 • Cleja, Somuşca şi Valea Mică
 • Colonești, Călini, Poiana, Satu Nou, Spria, Valea Mare şi Zăpodia
 • Corbasca, Băcioiu, Marvila, Pogleţ, Rogoaza, Scărişoara şi Vâlcele
 • Coțofănești, Bâlca, Boiştea de Jos, Borşani şi Tămăşoaia
 • Dămienești, Călugăreni, Drăgeşti şi Pădureni.
 • Dealu Morii, Banca, Bălăneşti, Blaga, Boboş, Bodeasa, Bostăneşti, Calapodeşti, Căuia, Dorofei, Ghionoaia, Grădeşti, Neguleşti şi Tăvădăreşti.
 • Dofteana, Bogata, Cucuieţi, Hăghiac, Larga, Seaca şi Ştefan Vodă.
 • Faraoani, Valea Mare
 • Filipeni, Bălaia, Brad, Frunteşti, Mărăşti, Pădureni, Slobozia, Valea Boţului
 • Filipești, Boanţa, Cârligi, Corneşti, Cotu Grosului, Galbeni, Hârleşti şi Onişcani
 • Găiceana, Arini, Huţu şi Popeşti
 • Ghimeș-Făget, Făget, satul de reşedinţă, Bolovăniş, Făgetu de Sus, Ghimeş, Răchitiş şi Tărhăuşi
 • Gioseni
 • Gârleni, Gârlenii de Sus, satul de reşedinţă, Gârleni, Lespezi şi Şurina
 • Glăvănești, Frumuşelu, Muncelu, Putredeni şi Răzeşu
 • Gura Văii, Capăta, Dumbrava, Motoceşti, Păltinata şi Temelia
 • Helegiu, Brătila, Deleni şi Drăgugeşti
 • Hemeiuș, Fântânele şi Lilieci
 • Horgești, Bazga, Galeri, Mărăscu, Răcătău-Răzeşi, Răcătău de Jos, Recea şi Sohodor
 • Huruiești, Căpoteşti, Floreşti, Fundoaia, Ocheni, Perchiu şi Prădaiş.
 • Itești, Ciumaşi, Dumbrava şi Făgeţel,
 • Izvoru Berheciului, Antoheşti, Băimac, Făghieni, Obârşia, Oţeleşti şi Pădureni.
 • Letea Veche, Holt, Radomireşti, Ruşi Ciutea şi Siretu
 • Lipova, Mâlosu, Satu Nou, Valea Caselor, Valea Hogei, Valea Mărului şi Valea Moşneagului
 • Livezi, Bălăneasa, Orăşa, Poiana, Prăjoaia şi Scăriga.
 • Luizi-Călugăra, Osebiţi
 • Măgirești, Prăjeşti, Stăneşti, Şesuri şi Valea Arinilor
 • Măgura, Crihan, Dealu Mare şi Sohodol.
 • Mănăstirea Cașin, Lupeşti, Pârvuleşti şi Scutaru
 • Mărgineni, Baraţi, Luncani, Pădureni, Podiş, Poiana, Trebeş şi Valea Budului
 • Motoșeni, Bâcleşti, Chetreni, Chicerea, Cociu, Cornăţelu, Fântânele, Fundătura, Gura Crăieşti, Poiana, Praja, Rotăria, Şendreşti şi Ţepoaia
 • Negri, Brad, Călineşti, Mâgla, Poiana şi Ursoaia
 • Nicolae Bălcescu, Buchila, Galbeni, Lărguţa şi Valea Seacă
 • Odobești, Băluşa, Ciutureşti şi Tisa-Silvestri
 • Oituz,  Călcâi, Ferestrău-Oituz, Hârja, Marginea şi Poiana Sărată
 • Oncești, Bărboasa, Dealu Perjului, Onceştii Vechi, Satu Nou, Tarniţa şi Taula.
 • Orbeni, Scurta
 • Palanca, Cădăreşti, Ciugheş, Pajiştea, Popoiu.
 • Parava, Drăguşani, Rădoaia şi Teiuş
 • Parincea, Barna, Mileştii de Jos, Mileştii de Sus, Năneşti, Năstăseni, Poieni, Satu Nou, Văleni, Vladnic
 • Pâncești, Chilia Benei, Dieneţ, Fulgeriş, Fundu Văii, Motoc, Petreşti şi Soci.
 • Pârgărești, Bahna, Nicoreşti, Pârâu Boghii şi Satu Nou.
 • Pârjol, Băhnăşeni, Bărneşti, Băsăşti, Câmpeni, Hăineala, Hemieni, Pustiana şi Tărâţa
 • Plopana, Budeşti, Dorneni, Fundu Tutovei, Iţcani, Rusenii de Sus, Străminoasa şi Ţâgâra.
 • Podu Turcului, Bălăneşti, Căbeşti, Fichiteşti, Giurgioana, Hanţa, Lehancea, Plopu, Răcuşana şi Sârbi
 • Poduri, Bucşeşti, Cernu, Cornet, Negreni, Prohozeşti, Valea Şoşii.
 • Prăjești,
 • Racova, Gura Văii, Hălmăcioaia şi Ilieşi
 • Răcăciuni, Ciucani, Fundu Răcăciuni, Gheorghe Doja, Gâşteni şi Răstoaca
 • Răchitoasa, Barcana, Bucşa, Buda, Burdusaci, Dănăila, Dumbrava, Farcaşa, Fundătura Răchitoasa, Hăghiac, Magazia, Moviliţa, Oprişeşti, Putini şi Tochilea
 • Roșiori, Misihăneşti, Neguşeni, Poieni, Valea Mare şi Valea Mică
 • Sascut, Bereşti, Conţeşti, Pănceşti, Sascut-Sat, Schineni şi Valea Nacului.
 • Sănduleni, Bârzuleşti, Coman, Mateieşti, Stufu şi Verşeşti
 • Sărata, Bălţata
 • Săucești, Bogdan Vodă, Costei, Schineni, Siretu şi Şerbeşti
 • Scorțeni, Bogdăneşti, Floreşti, Grigoreni, Stejaru şi Şerpeni.
 • Secuieni, Berbinceni, Chiticeni, Fundeni, Glodişoarele, Valea Fânaţului şi Văleni
 • Solonț, Cucuieţi şi Sărata.
 • Stănișești, Baloteşti, Belciuneasa, Beneşti, Crăieşti, Gorgheşti , Slobozia, Slobozia Nouă şi Văleni.
 • Strugari, Cetăţuia, Iaz, Nadişa, Petricica şi Răchitişu.
 • Ștefan cel Mare, Bogdana, Gutinaş, Negoieşti, Rădeana şi Viişoara.
 • Tamași, Chetriş şi Furnicari.
 • Tătărăști, Cornii de Jos, Cornii de Sus, Drăgeşti, Gherdana, Giurgeni şi Ungureni.
 • Târgu Trotuș, Tuta şi Viişoara
 • Traian, Bogdăneşti, Hertioana de Jos, Hertioana-Răzeşi şi Zăpodia.
 • Ungureni, Bărtăşeşti, Bibireşti, Bota, Boteşti, Gârla Anei, Viforeni şi Zlătari.
 • Urechești, Cornăţel, Lunca Dochiei, Satu Nou şi Slobozia.
 • Valea Seacă, Cucova
 • Vultureni, Bosia, Dădeşti, Dorneni, Ghilăveşti, Godineştii de Jos, Godineştii de Sus, Lichitişeni, Medeleni, Nazărioaia, Reprivăţ, Tomozia, Ţigăneşti, Valea Lupului, Valea Merilor şi Valea Salciei.
 • Zemeș, Bolătău